PRIVACYVERKLARING

Via de online dienst twsc.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt voor het aanbieden van services in opdracht van retailer (Winkel). CycleSoftware B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

CycleSoftware B.V. is de bewerker / verwerker van gegevens. De Winkel (Abels Bikes BV) is verwantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens verzameld worden en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-12-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze online dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Profielinformatie van Account bij derden (Facebook, Google, Strava, Microsoft)

Registreren
Voor het gebruik van de portal kunt u zich te registreren met behulp van accounts die u aanmaakt bij producten en services van derden, zoals Facebook, Google, Strava, Microsoft (gezamenlijk "Accounts bij derden"). Deze Accounts van derden kunnen uw toestemming vragen om bepaalde informatie van uw Account bij derden te delen met CycleSoftware B.V.. Wij gebruiken deze informatie om uw identiteit te verifiƫren en om u toegang te verlenen tot functies van onze producten, stamgegevens bekend in de betreffende Winkel en Services. Deze informatie kan bestaan uit uw voor- en achternaam, e-mailadres, profielinformatie en voorkeuren bij het toepasselijke Account bij derden. De informatie wordt verzameld door de provider van de Account bij derden en wordt aan CycleSoftware B.V. geleverd volgens diens privacy beleid.

Wij zullen de aan uw profiel informatie van Account bij derden gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een portal waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u via CycleSoftware B.V. een bestelling plaatst bij Winkel, zal Winkel voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Afhandelen betaling
Wanneer u via CycleSoftware B.V. een betaling afhandelt bij Winkel, zal Winkel voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier en nieuwsbrief

CycleSoftware B.V. biedt namens Winkel een nieuwsbrief waarmee zij geĆÆnteresseerden kunnen informeren over onze producten en/of diensten.

Publicatie
CycleSoftware B.V. publiceert uw klantgegevens niet. Winkel heeft toegang tot verzamelde gegevens middels een afgeschermde portal.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u deelt op twsc.nl worden doorgegeven aan Winkel. De Winkel is betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Winkel zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

Cookies
Op onze online dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze online dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze online dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

CycleSoftware B.V. is niet verantwoordelijk voor de beveiligingsmaatregelingen van Winkel om uw gegevens voldoende te beschermen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard door Winkel zo lang als nodig om onze online dienst te gebruiken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Zaken met derden via API of overige integraties
Wanneer u apps, plug-ins of websites van derden gebruikt die integreren met de twsc.nl, kunnen deze uw informatie en inhoud ontvangen, waaronder uw persoonlijke informatie en foto's (via Accounts bij derden). Informatie die wordt verzameld door deze derden is onderhevig aan de voorwaarden en het beleid van de betreffende derden. CycleSoftware B.V. is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden of het beleid van derden.'

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Winkel
Abels Bikes BV
Rijksweg 113a
6271AD Gulpen
info@jefabelsbikes.nl
043 450 4000

Contactgegevens twsc.nl
CycleSoftware B.V.
CycleSoftware B.V.
Raadhuisplein 1c
5388GM Nistelrode
Nederland
073 303 0050 info@cyclesoftware.nl
+31733030050
www.cyclesoftware.nl